MJ-bladet 1/2018 er endelig i trykken!

Det har vært en trang start, men endelig er nå MJ-bladet nr 1 sendt til trykkeriet. Mange har bidratt med stoff, og MJ-bladet blir nok en gang variert og innholdsrikt!

NB! MJF søker fremdeles etter en gruppe eller klubb som kan overta som redaksjon av bladet. Ta kontakt med MJF dersom du er interessert i å bidra i redaksjonen!

Her er innholdet:

Moderne finkevogn Fde i modell
Mitt Oslo Brannvesen
Skala T – Verdens minste kommerseielle skala
Røyk, speil, ståltråd og mursteinspapir
Min togkjeller
Åpen dag i Asker Modelljernbaneklubb
Test av Polaroid Cube Plus kamera
Aktuelt
DMJK: Gutta på by’n