Ny modelljernbane på Teknisk museum

Kommer i MJ-bladet 1/20:

– Jeg har jo en interesse for modelljernbane selv også, sier en oppglødd og ivrig museumsdirektør Frode Meinich da han i dag stolt åpnet det nye modelljernbaneanlegget på Teknisk museum i Oslo.

Lokalet var stappfult da Teknisk museum i dag offesielt åpnet modelljernbanen de har fått kjøpt med god hjelp av venneforeningen ved museet. Skjønt, nytt er dog dette modelljernbaneanlegget ikke. Anlegget ble bygget på bestilling fra Horten bilmuseum av Horten modelljernbaneklubb og stod ferdig i 2003.

Les mer om dette og Teknisk museum sin satsning på modelljernbane som formidlingsfaktor i neste nummer av MJ-bladet.

Foto: Direktør ved Teknisk museum Frode Meinich ved den offisielle åpningen – foto: Geir Melgårdsbakken

Få inspirasjon, motivasjon og kunnskap – les MJ-bladet, utgitt av Modelljernbaneforeningen i Norge.

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/

MJ-bladet elektronisk?

Ved Generalforsamlingen i Modelljernbaneforeningen i Norge i Porsgrunn den 22. februar er en av sakene som skal behandles nettopp å gjøre bladet tilgjengelig elektronisk for de som ønsker det – gjennom en abonnementsordning.

Mye er gjort, men det gjenstår likevel en del ting som må på plass før dette blir en realitet. Redaksjonen føler imidlertid at tiden er moden og har levert innspill på de vedtektsendringene som må gjøres for å åpne for dette.

– En ny mediehverdag gjør det nødvendig å strekke bladet ut på flere flater for å nå et større, yngre og bredere publikum. MJ-bladet (og foreningen) trenger en mer markedstilpasset utgivelse og tilgjengelighet på MJ-bladet, sier redaktør Geir Melgårdsbakken, som også påpeker at bladet vil opprettholde den samme kvaliteten i trykket utgave:

– MJ-bladet er blitt en institusjon og vi vet det er mange som koser seg med bladet når det dukker opp i postkassen. Den tradisjonen hverken kan eller skal vi bryte, sier Geir.

Vi i redaksjonen håper dette blir en realitet, og legger opp til at dette skal bli en best mulig opplevelse for deg som leser.

El18 i modell

Kommer i MJ-bladet 1/20:

El18 er det norske loket som ikke er norsk, og derfor er det ikke mangel på modeller av det. Likevel er det gledelig når Märklin trekker en ny, norsk variant opp av hatten, og MJ-bladet har tatt en nærmere kikk på nyheten.

Både Märklin (til høyre) og Roco (til venstre) har laget gode modeller av El18 i nyeste design, men Märklin-modellen har flere norske detaljer som Roco har utelatt.

Tekst og foto: Carl-Frederic Salicath

Få inspirasjon, motivasjon og kunnskap – les MJ-bladet, utgitt av Modelljernbaneforeningen i Norge.

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/