MJ-klubber

Klubber som er medlem av MJF:

Christiania Model Jærnbane Selskab
v/Tor Øivind Kirkeby Postboks 149 Skøyen 22 83 80 56 (mandag 18-22)
 0212 OSLO
Grenland Modelljernbaneforening
v/Trond Lage Edvardsen Gregorius Dagssonsgt. 108 913 19 557
 3746 SKIEN t-lage-e@online.no
Haugaland Modelljernbaneklubb – HMjK
v/Bjørn Hisdal Ringgata 3 52 85 10 35
 4250 KOPERVIK bhisdal@online.no
HMK, Horten Modelljernbaneklubb
v/Thor Juveth Postboks 408 90 92 77 31 http://www.horten-mjklubb.no
3193 HORTEN epost@horten-mjklubb.no
Kløfta Modelljernbaneklubb
Kongsvingervn. 6 http://www.kmjk.no
2040 KLØFTA post@kmjk.no
NJK Aktivitetsgruppe Kråkstad
v/Leif-H. Ruud 994 18 736
NJK/Bergen Modelljernbanegruppen
Dokkeskjærskaien 1 http://www.njk.no/bergen/
5006 BERGEN
Salten Modelljernbane Klubb
v/Claes Lislerud Pleierveien 10C www.saltenmjk.org
 8076 BODØ formann@saltenmjk.org
Smaalenene Modellbaneforening
v/Morten Chr. Stegard 1796
 KORNSJØ mcs@stegard.com
Stavanger Modelljernbaneklubb(SMJK)
v/Jan Erik Waaland Rudolf Nilsens gt. 2 936 56 113 http://home.no.net/smjk
4021 STAVANGER jan.erik.waaland@lyse.net
Sørlandets Modelljernbaneklubb
v/Ragnar Norheim Granlivegen 2
4707 VENNESLA
 Kontaktperson:  Eirik Bronebakk  eirik.bronebakk@gmail.com  90985591
Sør-Østerdal Modelljernbaneklubb
v/Bjørn Åke Persson Damhaugvegen 22
2406 ELVERUM toeffebo@online.no
Trondhjem Modelljernbaneklubb (TMJK)
v/Håvard Houen Postboks 5512, Nidarvoll 402 19 068 http://www.tmjk.no
7037 TRONDHEIM formann@tmjk.no

Andre klubber:

Arendal MJ-klubb Solåsveien 8 A  4843 ARENDAL
Asker Modelljernbaneklubb Bøveien  3470 Slemmestad
DMJK, Drammen Modelljernbaneklubb Abelhaugveien 1 3030 Drammen
FREMO-Norge Solåsveien 8 A  4843 ARENDAL
Gardermoen MJ-klubb Presmoen 2A 2040 Kløfta
Gleng mj-klubb  Sarpsborg
Gutteklubben ”puff-puff ” Hernæskroken  1545 Hvitsten
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb Jevnaker stasjon, Glassverkvegen 2  3510 Jevnaker
Hovedbanen Modelljernbaneforening 2013
Larvik Modelljernbaneklubb Fjellheimveien 15  3269 Larvik
Malmbanens Venner, avdeling Små Tog Furuvn 25a 8517 Narvik
Mjøsregionen MJ-forening Kallykja 45  2380 Brummundal
NJK/Oslo Skårerbanens venner
Norsk Modell og Damp Forening
O-Scala Vest
Pensens venner Brusdalsveien 248  6011 Ålesund
Randsfjordbanen Modelljernbaneklubb Vikersundveien 82 3533 Tyristrand
SMJK, Sandefjord Modelljernbaneklubb Øvre Haslevei 12 3229 Sandefjord
Strømmen Modelljernbaneklubb Gressvik Allé 7A  1621 Gressvik
Toggruppen Helgeland  Mosjøen

Ta kontakt hvis noe er feil eller mangler her.