Mj-bladet nr. 2 2016

MJB 2016-2 forside

Bladet er nå sendt i trykken, og vil være medlemmene i hende første uke i juli, regner vi med. Hvis du ikke får det, send melding til register@mjf.no, så vil våre hardtarbeidende registeransvarlige ta affære.

Innhold:
Bedre motor i LIMA-lok
Fra 3-skinne til 2-skinne
Førstereisgutt på FREMO-treff
Bygg en Fremo-modul på 1-2-3+4
Fangfoss stasjon i 7 mm finescale
SUPERMODELLEN: Billard A150D1 skinnebuss
Elektrisitet på modelljernbanen 2
Thamshavnbanens ASEA-lok nr 7
Tørrmur med enkeltsteiner
Reisetips! MJ i Hallsberg
Fjellforming – en oppfølging
+ faste spalter.