MJFs vedtekter

Siste versjon av vedtektene kan du finne her i denne PDF-filen.

MJF’s vedtekter. Siste endring: 20.03.2010.


For å vise vedtektene må en egen Adobe Acrobat Reader benyttes.

Hent PDF leseren gratis hos ADOBE:
/