Medlemsskap MJF (MJ-klubb)

kr450,00

Beskrivelse

Representerer du en MJ-klubb som ikke er medlem av MJF? Få MJ-bladet tilsendt i posten 4 ganger i året, stemmerett på Modelljernbaneforeningens generalforsamling, utvidet lagringsplass i MJFs fotoalbum, tilgang til lukket område og laste opp bilder i MJFs forum og tilgang til en egen lukket gruppe på Facebook.

MJ-klubber tilbys også egne hjemmesider med WordPress publiseringsverktøy, gratis annonsering i MJ-bladet, omtale i MJ-bladet og fremhevet info i MJ-bladets klubboversikt og  på http://www.mjf.no/mjklubber.asp

Foreningen arbeider aktivt for opprettelse av lokale MJ-klubber, og arbeide aktivt for å samle MJinteresserte i klubber eller andre former for sammenslutninger.

Les Modelljernbaneforeningens vedtekter her

– Kontingent for hovedmedlem kr. 450,- (fra det år man fyller 17 år og MJ-klubber)
– Kontingent for juniormedlem kr. 300,- (2/3 kontingent til de som er under 16 år)
– Kontingent for husstandsmedlem kr. 100,- (1/4 kontingent til husstandsmedlemmer med samme adresse som et hovedmedlem. NB! MJ-bladet er ikke inkludert.)
– Kontingent for utenlandsmedlem kr. 600,-