Redaksjon

Ansvarlig utgiver av MJ-bladet er Modelljernbaneforeningen i Norge ved styret.

Redaktørteam:
Svein Sando (svein.sando@mjf.no) – administrerende redaktør
Henning Larsen (henning.larsen@mjf.no) – Layout og produksjon
Håvard Houen (havard.houen@mjf.no) – Foto og featurestoff