Redaksjon

Ansvarlig utgiver av MJ-bladet er Modelljernbaneforeningen i Norge ved styret.

For tiden har ikke bladet en fast redaksjon, og MJF søker fremdeles etter en gruppe eller klubb som kan overta som redaksjon av bladet. Ta kontakt med MJF dersom du er interessert i å bidra i redaksjonen!