Byggetips for modeller

Kommer i MJ-bladet 3/2020:

De siste 20 årene har det blitt mer og mer vanlig med norske modeller fra de store produsentene og små firmaer har kommet og gått. Med tiden har også måten for hvordan modeller har blitt laget forandret seg.

Claes gir deg en oversikt og deler byggetips ved hjelp av gamle og nye modeller i ulike materialer.

Foto: Claes Lislerud

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/

MJ-bladet - gleder gjennom inspirasjon, motivasjon og kunnskap