Byggetips for modeller

Kommer i MJ-bladet 3/2020:

De siste 20 årene har det blitt mer og mer vanlig med norske modeller fra de store produsentene og små firmaer har kommet og gått. Med tiden har også måten for hvordan modeller har blitt laget forandret seg.

Claes gir deg en oversikt og deler byggetips ved hjelp av gamle og nye modeller i ulike materialer.

Foto: Claes Lislerud

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/

MJ-bladet - gleder gjennom inspirasjon, motivasjon og kunnskap

Kontaktledning for alle

Kommer i MJ-bladet 1/20:

Modelljernbane eller jernbane i modell? Mange mj’ere funderer over kontaktledning eller ikke kontaktledning på egen modelljernbane. Ambisjonene er kanskje høye men hvordan få det til? Det er mange muligheter og flere valg som må tas.

Og, hva er godt nok for nettopp deg. Over to nummer av MJ-bladet gir vi deg håndfast innsikt i virkelighetens KL og hva du kan få til i 1:87.

Foto: Jon Einar Vistad

Få inspirasjon, motivasjon og kunnskap – les MJ-bladet, utgitt av Modelljernbaneforeningen i Norge.

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/

3D-skolen fortsetter i 2019

3D-skolen fortsetter også i 2019 og i årets første blad setter Morten Pelle Korsmo og Trond Ståle Olsen søkelys på utskrift av 3D-resin-modeller:

Med en DLP-resinskriver (Digital Light Processing) blir kvaliteten en helt annen! DLP-teknologien benytter flytende resin og UV-lys. Det er dermed ingen dyser eller tråder som benyttes, og prinsippet blir et helt annet. Resultatet blir at buer og vanskelige detaljer er nærmest helt jevne.

Les mer i MJ-bladet nr. 1/2019 som kommer til medlemmene snart.

Ikke medlem? – meld deg inn: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/