3D-skolen fortsetter i 2019

3D-skolen fortsetter også i 2019 og i årets første blad setter Morten Pelle Korsmo og Trond Ståle Olsen søkelys på utskrift av 3D-resin-modeller:

Med en DLP-resinskriver (Digital Light Processing) blir kvaliteten en helt annen! DLP-teknologien benytter flytende resin og UV-lys. Det er dermed ingen dyser eller tråder som benyttes, og prinsippet blir et helt annet. Resultatet blir at buer og vanskelige detaljer er nærmest helt jevne.

Les mer i MJ-bladet nr. 1/2019 som kommer til medlemmene snart.

Ikke medlem? – meld deg inn: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/