Korrigeringer MJ-bladet 1/2014

Det har dessverre sneket seg inn et par feil i septemberutgaven av MJ-bladet. Først og fremst er det Bjørn Beining som har skrevet artikkelen om «Loxx» på side 39, og ikke Jon André Lillehagen. På side 18 står det at märklins Di 3.607 er en nykonstruksjon. Den nye konstruksjonen er ikke kommet i handelen ennå og vil bli omtalt i en egen artikkel senere. Vi beklager også at lederartikkelen, artikkelen om Nohabene og billedtekstene ikke ble sendt til korrektur.

MJ-bladet 1/2014

MJ-bladet2014-1-omslag

Fungerende redaktør:

Morten Pelle Korsmo

Redaksjonsmedlemmer:

Henning Larsen

Svein Sando

Lars Gjertsen

Jens Egeberg

  Innhold:

MJ-utstillinger i utlandet 12

Bygging av Nesttun-Os-bane-lok 14

Nohab i modell – del 1 16

NMJ Topline Di 3 20

Servostyring 21

Johnsvika Havn & Industri 22

Lys i Robel 34

En «ribba» løsning på et vitrineskap 36

LOXX – Berlins største modelljernbane 38

NMJ Megastore på Ensjø 44

Faste spalter

Nytt om smått 4

Messer og treff 8

MJ-klubber i Norge 43

Sluttsignalet 47