MJ-bladet 2/2018 er ute!

MJ-bladet nr 2 er nå trykket og sendt ut til medlemmene. Mange har bidratt med stoff, og MJ-bladet blir nok en gang variert og innholdsrikt!

NB! MJF søker fremdeles etter en gruppe eller klubb som kan overta som redaksjon av bladet. Ta kontakt med MJF dersom du er interessert i å bidra i redaksjonen!

Her er innholdet:

Messebesøk: Bergen………………………4
Ny NMJ Topline Di 3………………………6
Pogrammering av topplyskastere med
ESU-dekoder ……………………………….7
3D-skolen del 1: Leskur………………….8
Borås Miniatyrångloksälskap……………14
Den lille kjempen fra Giovi……………..24
Mit togoft (skala I)……………………….30
Lokfører i kongetoget……………………….38
Verdens nordligste FREMO-treff………40
MJ-representasjon ………………………44
Erlend går for livet……………………….46
Drift av klubber, del 1 ………………….48

+ faste spalter.

Bladet kan kjøpes i nettbutikken eller hos utvalgte modelljernbaneforhandlere.

Forny ditt medlemskap! Få MJ-bladet!

Skjermbilde 2016-02-13 kl. 10.34.39Vi vil gjerne ha deg med videre!
Ikke bare får du fire utmerkede utgaver av MJ-bladet hvert år – som medlem i MJF er du med i det organiserte modelljernbanefelleskapet i Norge, og bidrar til å støtte mål­settingen vår om å utbre interessen for MJ – nettopp noe hobbyen vår trenger i dag.

MJ-Bladet er kanskje det du først og fremst forbinder med å være medlem. MJ-bladet er det eneste norske bladet som utelukk­ende har stoff om modelljernbane. Vi mener at både form og innhold holder høy kvalitet, og bedre skal det bli.

MJ-­bladet har fra 2016 fått en ny ­redaksjon, med Henning ­Larsen, Håvard Houen og Svein Sando som ansvarlig redaktørteam.
For mange MJ-ere vil disse være velkjente promotører av kvalitets-MJ, som dekker de fleste sidene av hobbyen. Svein skrev boka Modelljernbane på norsk i 1992, som har blitt en etterspurt klassikere blant MJ-ere. Håvard er blant annet kjent for sine selvbyggede superdetaljerte 0-skala ­modeller av Thamshavnbanens ­rullende materiell, mens Henning er kanskje mest kjent for landskapsbygging og sine mange artikler om byggingen og planleggingen av anlegget til TMJK i MJ-bladet.

Den nye redaksjonen har ­vært ­aktive i MJ-bladet i flere perioder tidligere, og bidratt med med både artikler og layout. Hver for seg har de også ­utdanning og yrkeserfaring fra områder som er ­relevant og nyttig for å kunne lage et godt MJ-blad. De dekker områdene design, grafikk, layout, fotograf­ering og tekstproduksjon på profesjonelt vis med sine «sivile» yrker og lange erfaring.
Redaksjonen vil gå inn for på best ­mulig vis å presentere både ­bredden og dybden av norsk MJ, og vi er over­beviste om at du vil få stor ­glede, inspirasjon og ny lærdom av de ­kommende årgangene av MJ-bladet. Så fortsett som medlem!

MJF driver med flere ting du ­kanskje ikke tenker så nøye over, som å ­drifte MJFs MJ-forum, delta i ­MOROP, den europeiske fellesorganis­asjonen for MJ, drifte medlemsservice og yte bistand ved MJ-messer og MJ-treff.
Vi vet en del er misfonøyde med hvordan MJF har fungert noen år – og med rette er mange rett og slett skikkelig sure fordi de ikke har fått MJ-bladet – og det selv om de har betalt. Dette forstår vi godt!
Men – nå gjøres det mange ­tiltak for å fikse dette. Ved siden av en ­kompetent redaksjon for MJ-bladet, har vi blant annet fått orden på det viktige medlems­registeret, slik at vi ikke ­mister oversikten, igjen. Tvert i mot: Du vil etterhvert selv kunne gå inn i ­registeret og endre dine egne opplysninger.

Kanskje kunne du tenke deg et mer aktivt MJF – og du er hjertlig velkommen til å bidra aktivt i foreningen!
Ting blir ikke bedre enn vi selv gjør det til – og det er grenser for hva få mennesker kan få til på fritida. Så – jo flere vi er …

Hvis du har kunnskap om nettsider og denslags, er du særdeles ønsket i MJFs nettgruppe! Vi trenger virkelig å utvikle MJFs tilstedeværelse på internett – men mangler folk! Meld deg!

Nettjobbing er kanskje for de få – men det alle kan bli med på, er generalforsamlingen hos TMJK i Trondheim 16.4. Der velges nytt styre, med en rekke nye representanter for det aktive MJ-Norge.
Det er ikke bare GF denne ­helga, TMJK arrangerer også Vårslepp, med modellbygging, workshops og ­trafikk på TMJKs anlegg. Bli med!

Hjelp oss til å bli bedre – fortsett som ­medlem! Si din mening på forum og på
GF – og se fram til å glede deg over MJ-bladet i ett år til!

MJB+MJF brevheading

Kontakt MJF:
www.mjf.no/kontakt.asp finner du et kontaktskjema du kan bruke til å kontakte oss.

Adresse: Postboks 467 Skøyen, 0213 OSLO

Medlemsregister:
register@mjf.no – Inn- og utmeldinger, adresse-endringer, varsel om manglende blader.

Kontakt MJ-bladet: redaktor@mjf.no
Nettsider: mjbladet.no
Facebook: Mjbladet