INNKALLING TIL GF 2020

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Lørdag 22. februar 2020 kl. 10:00. Oppmøte fra kl 9.45 for registrering 

Sted: Comfort Hotel Porsgrunn (rett ved siden av stasjonen),
Kammerherreløkka 3, 3915 PORSGRUNN

Stemmerett har bare de medlemmer som har betalt kontingent for 2020 (giro fulgte med MJ-bladet 4-19)
Saksdokumenter vil bli lagt ut på den lukkede delen av MJF-forumet så snart dette foreligger.

Med vennlig hilsen
Styret i MJF