Kontaktledning for alle

Kommer i MJ-bladet 1/20:

Modelljernbane eller jernbane i modell? Mange mj’ere funderer over kontaktledning eller ikke kontaktledning på egen modelljernbane. Ambisjonene er kanskje høye men hvordan få det til? Det er mange muligheter og flere valg som må tas.

Og, hva er godt nok for nettopp deg. Over to nummer av MJ-bladet gir vi deg håndfast innsikt i virkelighetens KL og hva du kan få til i 1:87.

Foto: Jon Einar Vistad

Få inspirasjon, motivasjon og kunnskap – les MJ-bladet, utgitt av Modelljernbaneforeningen i Norge.

For å melde deg inn i Modelljernbaneforeningen i Norge og få bladet tilsendt i posten, se: https://www.mjf.no/om-mjf/bli-medlem/