Korrigeringer MJ-bladet 1/2014

Det har dessverre sneket seg inn et par feil i septemberutgaven av MJ-bladet. Først og fremst er det Bjørn Beining som har skrevet artikkelen om “Loxx” på side 39, og ikke Jon André Lillehagen. På side 18 står det at märklins Di 3.607 er en nykonstruksjon. Den nye konstruksjonen er ikke kommet i handelen ennå og vil bli omtalt i en egen artikkel senere. Vi beklager også at lederartikkelen, artikkelen om Nohabene og billedtekstene ikke ble sendt til korrektur.