MJ-bladet 1-20 – Forsinket

Kjære MJ-ere

Det er spesielle tider vi er inne i, også for redaksjonen av MJ-bladet. Grunnet høyt arbeidspress hos redaktøren er produksjonen forsinket. Vi er også inne i en situasjon hvor stoffproduksjon er vanskelig da vi ikke kommer oss rundt og får laget stoff.

Vi er imidlertid innstilt på å levere som normalt (med fire nummer i løpet av året), men er pr. i dag usikre på hvordan vi skal få til dette. Vi jobber med alternativer og et av disse alternativene er dessverre å gå ned på antall sider.

MJ-bladet nr. 1 blir imidlertid 66 sider og vil forhåpentligvis bli trykket neste uke. Utsendelse skjer rett etterpå så dersom vi ikke får problemer med leveransen vil bladet være hos dere i løpet av uke 18.

Vi er selvfølgelig lei for situasjonen som er oppstått og håper vi snart er tilbake i normal tilstand.

Med vennlig hilsen,

Geir, Arne, Styrkar og Claes