MJ-bladet 2/2006

mj-bladet2006-2

Forsidebilde
Gert Gisle-Jensen og ektefellen Kari var til stede på MJ-messen i LETO-hallen med sitt store BEMO-anlegg. Bildet på forsiden viser lokstallen med en del av trekkraften, og baksideoppslaget viser at både små og store ble imponert over det detaljrike anlegget!
Foto: Leif-H. Ruud

Innhold

Prolog
Redaktørens hjørne og informasjon om bladet 2
Del 1 – bygging og modifisering
Mitt mikroverksted
Geir-Widar Langård bygger modell av den gamle doktorvillaen i Ski 4
MJ-skolen nr. 14
Stener Harildstad lager en brygge samt et havnemiljø 10
Lodding av smådeler
Einar Bech gir oss nyttige tips som kommer godt med når modeller skal forbedres 14
Del 2 – modeller og forbilder
El 10 – sliter og TV-stjerne 16
Kelner, porselen – og ikke minst: Kupé på første klasse! 20
Del 3 – hjemme hos…
Kryssing på Elgsjøen: Steinar Jeppestøls MJ-anlegg 26
MJ i havgapet – del 2: Fortsettelse av reiserapporten fra Larvik 32
Del 4 – klubbstoff
Vårslepp i Trondheim
Tre ting på én gang 39
På Z-skalatreff i Oslo MJ-senter 22.-23. april
Arrangementet der overlangsynte får problemer… 47
MJ er vel tre messer verd!
Kråkstad, Eik og LETO-hallen i skjønn forening 51
Medlemmenes synspunkter
Hvor MJF’ere får lov til å si sin mening 56
MJ-klubber i Norge 58
Formannens hjørne og informasjon om MJF 59