MJ-bladet 2/2010

34350_406942761654_876283_n

 

Innhold 2/2010

Flåm klar for utstilling    4
Kommentar: Krise i MJ-industrien    6
Togsommer i Norge    7
Tid for Hagebane    8
NSBs store godsvogner litra G4 i modell    14

Tema: Britisk modelljernbane    20
Rull, Britannia    22
Britiske MJ-skalaer    23
Anleggsportrett: Catcott Burtle    34

Portrettet: Finn Moe    42
Banen i landskapet    46    
Områder og utsnitt: Iscenesettelsen    47
Komposisjon av landskap og scener    48
Gå ut og finn inspirasjon    50
Sporet i terrenget     54
Landskapsmodeller    56
Landskapssnitt    57

Faste spalter
Smått om nytt    5
Foreningssider    60
Sluttsignalet    66