MJ-bladet 2/2011

264573_10150218465571655_6636053_n

 

Innhold 2/2011

NSBs tyske kassevogner i modell    6
Reisetips: München    10
Reisetips: Stockholm    12
Togsommer i Norge    13
Anleggsportrett: Finn Arne Syversen    14

Tema: Fra virkelighet til modell
En villa i 250 biter    24
Fra bygning til modell    28
Henning Larsen bygger Ødsledal hp    35
Arkiver – en gullgruve av informasjon    44
Et foto sier mer enn tusen ord    50
Postkortene forteller en historie    51

Faste spalter
Smått om nytt    4
Foreningssider    60
Sluttsignalet    66

 

Innhold 2/2011

NSBs tyske kassevogner i modell    6
Reisetips: München    10
Reisetips: Stockholm    12
Togsommer i Norge    13
Anleggsportrett: Finn Arne Syversen    14

Tema: Fra virkelighet til modell
En villa i 250 biter    24
Fra bygning til modell    28
Henning Larsen bygger Ødsledal hp    35
Arkiver – en gullgruve av informasjon    44
Et foto sier mer enn tusen ord    50
Postkortene forteller en historie    51

Faste spalter
Smått om nytt    4
Foreningssider    60
Sluttsignalet    66