MJ-bladet elektronisk?

Ved Generalforsamlingen i Modelljernbaneforeningen i Norge i Porsgrunn den 22. februar er en av sakene som skal behandles nettopp å gjøre bladet tilgjengelig elektronisk for de som ønsker det – gjennom en abonnementsordning.

Mye er gjort, men det gjenstår likevel en del ting som må på plass før dette blir en realitet. Redaksjonen føler imidlertid at tiden er moden og har levert innspill på de vedtektsendringene som må gjøres for å åpne for dette.

– En ny mediehverdag gjør det nødvendig å strekke bladet ut på flere flater for å nå et større, yngre og bredere publikum. MJ-bladet (og foreningen) trenger en mer markedstilpasset utgivelse og tilgjengelighet på MJ-bladet, sier redaktør Geir Melgårdsbakken, som også påpeker at bladet vil opprettholde den samme kvaliteten i trykket utgave:

– MJ-bladet er blitt en institusjon og vi vet det er mange som koser seg med bladet når det dukker opp i postkassen. Den tradisjonen hverken kan eller skal vi bryte, sier Geir.

Vi i redaksjonen håper dette blir en realitet, og legger opp til at dette skal bli en best mulig opplevelse for deg som leser.