MJ-klubber

Klubber som er medlem av MJF:

Christiania Model Jærnbane Selskab
v/Tor Øivind Kirkeby Postboks 149 Skøyen 22 83 80 56 (mandag 18-22)
 0212 OSLO
Drammen Modelljernbaneklubb – DMJK
v/Bodvar Haugland Abelhaugveien 1 91323910  www.dmjk.org
3030 DRAMMEN
Grenland Modelljernbaneforening
v/Trond Lage Edvardsen Gregorius Dagssonsgt. 108 913 19 557
 3746 SKIEN t-lage-e@online.no
Haugaland Modelljernbaneklubb – HMjK
v/Bjørn Hisdal Ringgata 3 52 85 10 35
 4250 KOPERVIK bhisdal@online.no
HMK, Horten Modelljernbaneklubb
v/Thor Juveth Postboks 408 90 92 77 31 http://www.horten-mjklubb.no
3193 HORTEN epost@horten-mjklubb.no
Kløfta Modelljernbaneklubb
Kongsvingervn. 6 http://www.kmjk.no
2040 KLØFTA post@kmjk.no
Modelljernbaneklubben i Mjøsregionen
v/Laurenz Edelman
 2330 VALLSET  jhedelman@gmail.com
NJK Aktivitetsgruppe Kråkstad
v/Leif-H. Ruud 994 18 736
NJK/Bergen Modelljernbanegruppen
Dokkeskjærskaien 1 http://www.njk.no/bergen/
5006 BERGEN
Salten Modelljernbane Klubb
v/Claes Lislerud Pleierveien 10C www.saltenmjk.org
 8076 BODØ formann@saltenmjk.org
Smaalenene Modellbaneforening
Kornsjø jernbanestasjon Kornsjøveien 1009
 1796 KORNSJØ
Stavanger Modelljernbaneklubb(SMJK)
v/Jan Erik Waaland Rudolf Nilsens gt. 2 936 56 113 http://home.no.net/smjk
4021 STAVANGER jan.erik.waaland@lyse.net
Sørlandets Modelljernbaneklubb
v/Ragnar Norheim Granlivegen 2
4707 VENNESLA
 Kontaktperson:  Eirik Bronebakk  eirik.bronebakk@gmail.com  90985591
Sør-Østerdal Modelljernbaneklubb
v/Bjørn Åke Persson Damhaugvegen 22
2406 ELVERUM toeffebo@online.no
Trondhjem Modelljernbaneklubb (TMJK)
v/Håvard Houen Postboks 5512, Nidarvoll 402 19 068 http://www.tmjk.no
7037 TRONDHEIM formann@tmjk.no

Andre klubber:

Arendal MJ-klubb Solåsveien 8 A  4843 ARENDAL
Asker Modelljernbaneklubb Bøveien  3470 Slemmestad
FREMO-Norge Solåsveien 8 A  4843 ARENDAL
Gardermoen MJ-klubb Presmoen 2A 2040 Kløfta
Gleng mj-klubb  Sarpsborg
Gutteklubben ”puff-puff ” Hernæskroken  1545 Hvitsten
Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb Jevnaker stasjon, Glassverkvegen 2  3510 Jevnaker
Hovedbanen Modelljernbaneforening 2013
Larvik Modelljernbaneklubb Fjellheimveien 15  3269 Larvik
Malmbanens Venner, avdeling Små Tog Furuvn 25a 8517 Narvik
NJK/Oslo Skårerbanens venner
Norsk Modell og Damp Forening
O’Norway (US O-skala)
O-Scala Vest
Pensens venner Brusdalsveien 248  6011 Ålesund
Randsfjordbanen Modelljernbaneklubb Vikersundveien 82 3533 Tyristrand
Sandefjord Modelljernbaneklubb – SMJK Øvre Haslevei 12 3229 Sandefjord
Strømmen Modelljernbaneklubb Gressvik Allé 7A  1621 Gressvik
Toggruppen Helgeland  Mosjøen

Ta kontakt hvis noe er feil eller mangler her.