MJFs styre

Valgt styre på generalforsamling 14-04-2018

Leder:
– Tønnes Tønnessen

Styremedlemmer:
– Morten Wæraas, medlemsregister 
– Geir Melgårdsbakken, kasserer
– Styrkar Braathen
– Niels de Ruijter
Varamedlemmer:
– Arne Augestad
– Einar Næss Jensen

Valgkomité:
– Hans-Erik Jørgensen
– Jan-Erik Bruun
– John A. Dahl 

Revisorer:
– Ole Palerud
– Petter Grann-Meyer

Endre verv som blir utvent av styret og ikke på generalforsamlingen:
– Morten Wæraas, webmaster