Gratulerer med dagen!

MJF ønsker alle MJ-venner en feiende flott 17. mai. Siden det ikke blir noen tog ute så håper vi at mange har mulighet til å lage sitt eget 17. mai-tog i nærmeste kjeller.

Hipp, hipp, hurra!

Modellbygging og foto: Styrkar Braathen

MJ-bladet 1-20 er omsider ferdig og blir levert til Posten imorgen. Har du sett denne promoen?

MJ-bladet 1-20 – Forsinket

Kjære MJ-ere

Det er spesielle tider vi er inne i, også for redaksjonen av MJ-bladet. Grunnet høyt arbeidspress hos redaktøren er produksjonen forsinket. Vi er også inne i en situasjon hvor stoffproduksjon er vanskelig da vi ikke kommer oss rundt og får laget stoff.

Vi er imidlertid innstilt på å levere som normalt (med fire nummer i løpet av året), men er pr. i dag usikre på hvordan vi skal få til dette. Vi jobber med alternativer og et av disse alternativene er dessverre å gå ned på antall sider.

MJ-bladet nr. 1 blir imidlertid 66 sider og vil forhåpentligvis bli trykket neste uke. Utsendelse skjer rett etterpå så dersom vi ikke får problemer med leveransen vil bladet være hos dere i løpet av uke 18.

Vi er selvfølgelig lei for situasjonen som er oppstått og håper vi snart er tilbake i normal tilstand.

Med vennlig hilsen,

Geir, Arne, Styrkar og Claes

Hobbymessen på Jevnaker avlyses

Etter dagens nye vurderinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, så velger Hadeland og Ringerike modelljernbaneklubb å avlyse den planlagte messen 21. og 22. mars.

– Valget var enkelt, og det spørs jo hvor mange besøkende som hadde tatt sjansen på å komme etter all den oppmerksomheten som dette viruset får i media, sier Ole Kristian Jakobsen, leder i arrangementskomiteen i en kommentar til MJ-bladet.

– Det er viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte, sier Kulturminister Abid Raja til NRK.

Folkehelseinstitutt sin side for informasjon or råd ved arrangementer og samlinger:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/