Korrigeringer MJ-bladet 1/2014

Det har dessverre sneket seg inn et par feil i septemberutgaven av MJ-bladet. Først og fremst er det Bjørn Beining som har skrevet artikkelen om «Loxx» på side 39, og ikke Jon André Lillehagen. På side 18 står det at märklins Di 3.607 er en nykonstruksjon. Den nye konstruksjonen er ikke kommet i handelen ennå og vil bli omtalt i en egen artikkel senere. Vi beklager også at lederartikkelen, artikkelen om Nohabene og billedtekstene ikke ble sendt til korrektur.

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Interessert i tidsskriftarbeid eller MJ-fotografering? MJ-bladet søker nye medarbeidere!

Til redaksjonen søkes nye, skrivende medlemmer. Erfaring fra egen modellbygging er ønskelig, men det viktigste er at man har glede av å formidle hobbyen til nye og gamle lesere.

MJ-bladet har ambisjon om å dekke hele landet. Redaktøren ønsker også kontakt med personer utenom Oslo-området som regelmessig kan lage reportasjer til MJFs medlemsblad.

Arbeidet i redaksjonen er basert på nettkontakt og et par helgesamlinger i året, der kommende utgivelser planlegges (reise og opphold dekkes av MJF).

Det er ingen krav til særskilt atakunnskap; den tekniske produksjonen av MJ-bladet setting, billedbehandling og kontakt med trykkeriet) utføres av redaktøren.

Det er dog en forutsetning at man er tilgjengelig på e-post og deltar i redaksjonens private diskusjonsrom på MJF-forumet.

Arbeidet er ulønnet, men utgifter vil bli dekket i rimelig omfang.

Interessert?

Send en e-post til redaktor@mjf.no eller ring redaktøren på tlf. 900 37 945.

Vennlig hilsen
Redaksjonen