Redaksjon

Ansvarlig utgiver av MJ-bladet er Modelljernbaneforeningen i Norge ved styret.

Redaktør: Geir Melgårdsbakken

Redaksjon: Styrkar Braathen, Claes Lislerud og Arne Lie