Utgivelsesdatoer og frister

Deadline for artikkelstoff til bladet er

  • 1. februar (postlegges mars),
  • 1. mai (postlegges juni),
  • 1. august (postlegges september) og
  • 1. november (postlegges desember).

Adresseendring og manglende levering meldes til medlem@mjf.no.
Annonser: Tilbys som helside, halvside og i tre ulike rubrikkstørrelser. Deadline for annonser til bladet er

  • 15. februar (postlegges mars),
  • 15. mai (postlegges juni),
  • 15. august (postlegges september) og
  • 15. november (postlegges desember).

Last ned annonseformater med priser her »