Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Interessert i tidsskriftarbeid eller MJ-fotografering? MJ-bladet søker nye medarbeidere!

Til redaksjonen søkes nye, skrivende medlemmer. Erfaring fra egen modellbygging er ønskelig, men det viktigste er at man har glede av å formidle hobbyen til nye og gamle lesere.

MJ-bladet har ambisjon om å dekke hele landet. Redaktøren ønsker også kontakt med personer utenom Oslo-området som regelmessig kan lage reportasjer til MJFs medlemsblad.

Arbeidet i redaksjonen er basert på nettkontakt og et par helgesamlinger i året, der kommende utgivelser planlegges (reise og opphold dekkes av MJF).

Det er ingen krav til særskilt atakunnskap; den tekniske produksjonen av MJ-bladet setting, billedbehandling og kontakt med trykkeriet) utføres av redaktøren.

Det er dog en forutsetning at man er tilgjengelig på e-post og deltar i redaksjonens private diskusjonsrom på MJF-forumet.

Arbeidet er ulønnet, men utgifter vil bli dekket i rimelig omfang.

Interessert?

Send en e-post til eller ring redaktøren på tlf. 900 37 945.

Vennlig hilsen
Redaksjonen